Sącząca się wrogość (slow flowing hostility) wpływa negatywnie na naczynia krwionośne